Veel kinderen laten door middel van spel zien waar zij last van hebben. Door spelenderwijs aan te sluiten ontstaan passende oplossingen voor problemen. Deze zelfhelende werking is effectief omdat het kind zelf de oplosser van zijn problemen wordt en niet de therapeut. Het kind staat centraal en niet de methodiek.

Door met het kind te praten, te tekenen of te spelen ontdek ik wat er in de belevingswereld omgaat. Daarbij worden diverse (hulp)middelen gebruikt zoals spelletjes, tekenmateriaal, hulpsprookjes die op het kind zelf gericht zijn, knuffels, imaginatietechnieken, handpoppen, verkleedkleren, rollenspellen e.d. Het kind bepaalt waarmee gespeeld wordt.

De zelfredzaamheid van het kind is steeds het uitgangspunt. Het kind heeft op on- en bewust niveau diverse hulpbronnen, die kunnen helpen om te bereiken wat hij/zij wil.

Voorafgaand aan de therapie vindt er een intakegesprek plaats met de ouders/verzorgers. Dit gesprek duurt ongeveer 60 tot 90 minuten. Tijdens dit gesprek wordt o.a. een van te voren ingevulde vragenlijst besproken. Elke therapiesessie duurt ongeveer een uur. Na circa 5 sessies vindt er opnieuw een gesprek plaats waarin besproken wordt hoe de ouders/verzorgers zelf actief betrokken kunnen worden bij de therapie van hun kind.