Integratieve Kindertherapie is een vorm van kortdurende psychotherapie (gemiddeld 15 sessies) en is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van circa 4-12 jaar. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind laat het zien wat het probleem is. Niet de behandelmethode (bijvoorbeeld gedragstherapie met belonings- en bestraffingssysteem) maar het kind staat centraal. Van binnen weet het kind vaak een oplossing maar kan daar om wat voor reden niet bij.

Vanuit diverse invalshoeken wordt ontdekt wat nodig is. Een zoektocht naar een manier om weer gelukkig verder te kunnen. Doordat verschillende behandelmethodes gebruikt worden kan “therapie op maat” worden geboden.

De therapie richt zich zowel op de binnen- als op de buitenwereld van het kind zoals bijvoorbeeld relaties in het gezin, familie, school, vriendjes e.d.

Omdat de therapie kortdurend is en ouders en kinderen snel resultaat ervaren komen kinderen graag naar de therapie.