Gedicht Nelson Mandela

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn
Onze diepste angst is dat we onmetelijke kracht bezitten.
Het is ons licht, niet onze duisternis die ons angst aanjaagt.
We vragen ons af,
wie ben ik om briljant, fantastisch,
talentvol, geweldig te zijn?
Je bent een kind van God.
Met je kleiner voordoen dan je bent,
bewijs je de wereld geen dienst…
We zijn geboren om de glorie van God
in ons zichtbaar te maken.
Die is niet in enkelen van ons,
maar in iedereen.
En als we ons licht laten schijnen,
geven we onbewust
anderen toestemming hetzelfde te doen.
Als we bevrijd zijn van onze eigen angst,
dan bevrijdt onze aanwezigheid
automatisch ook anderen

Gedicht Freek de Jonge

Wees niet bang, je mag opnieuw beginnen
Vastberaden of aarzelend op de tast
Hou je aan de regels, volg je eigen zinnen
Laat die hand maar los of pak er juist een vast

Wees niet bang voor al te grote dromen
Ga als je het zeker weet en als je aarzelt wacht
Hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht

Wees niet bang voor wat ze van je vinden
Wat weet je van de ander als je jezelf niet kent
Verlies je oorsprong niet door je snel te binden
Het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde went

Wees niet bang, je bent een van de velen
En tegelijk is er maar een zoals jij
Dat betekent dat je vaak zult moeten delen
En soms zal moeten zeggen: laat me vrij.