Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het nodig om verzekerd te zijn voor alternatieve geneeswijzen. Om teleurstellingen te voorkomen is het handig om vooraf bij uw verzekeringsmaatschappij te checken of u voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. De kosten voor een sessie of een oudergesprek bedragen € 75,00.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging V.I.T. (www.vit-therapeuten.nl). Op deze site vindt u nog meer informatie over kindertherapie en vergoeding.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de V.I.T.

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven in het register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en val ik onder hun Tuchtrecht (www.tcz.nl).

  • Licentienummer RBCZ 409048R
  • V.I.T. lidnummer 717.21 A
  • KvK nr. 20167356

 

Afbeelding logo's